SPEKTRUM 2013-2016

The brochure describes the excellence work carried out during the four academic years of MOME | Copyright©text, design and photo 2017 MOME

The Government of Hungary awarded the University of National Excellence title to the Moholy-Nagy University of Art and Design for the period of 2013-2016, ie for four academic years. During this period a total of fifty-five projects and twenty-two project types were awarded subsidies through an internal tender procedure. For a few projects the subsidy was extended for several years. The vast majority of MOME’s teachers actively participated in the excellence work and a significant part of the students also got involved in some form or other. MOME is genuinely proud of the extraordinary results that have been produced during the four years of excellence work. The following chapters and the appendixes will list the professional results, achievements and main indicators of the excellence work, including the activities of the MOME Digital Craft Lab.

Download: https://issuu.com/moholy-nagymveszetiegyetem/docs/spektrum_kivalosagi_kiadvany

SPEKTRUM 2013-2016

A MOME négy akadémiai évének kiválósági munkáját ismertető kiadvány | copyright©text, design and photo 2017 MOME

Magyarország Kormánya a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemet – a 2013 és 2016 közötti időszakra, azaz négy akadémiai évre – kiemelt felsőoktatási intézménnyé minősítette. A kiválósági cím négyéves időszaka alatt a belső pályázati eljárásban összesen ötvenöt projekt és huszonkilenc projekttípus nyert támogatást, a projektek közül jó néhány több évre meghosszabbított támogatást kapott. A kiválósági munkában a MOME oktatóinak nagy többsége aktívan részt vett és valamilyen formában a hallgatók jelentős hányada bevonódott. A négy év kiválósági munkája során rendkívüli eredmények születtek, amelyekre a MOME méltán büszke. A következő fejezetekben a és a Függelékekben a kiválósági munka szakmai eredményeit, hozadékait és főbb mutatóit közöljük, köztük a MOME Digital Craft Lab tevékenységét is.

Letöltés: https://issuu.com/moholy-nagymveszetiegyetem/docs/spektrum_kivalosagi_kiadvany