A MOME négy akadémiai évének kiválósági munkáját ismertető kiadvány | copyright©text, design and photo 2017 MOME

Magyarország Kormánya a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemet – a 2013 és 2016 közötti időszakra, azaz négy akadémiai évre – kiemelt felsőoktatási intézménnyé minősítette. A kiválósági cím négyéves időszaka alatt a belső pályázati eljárásban összesen ötvenöt projekt és huszonkilenc projekttípus nyert támogatást, a projektek közül jó néhány több évre meghosszabbított támogatást kapott. A kiválósági munkában a MOME oktatóinak nagy többsége aktívan részt vett és valamilyen formában a hallgatók jelentős hányada bevonódott. A négy év kiválósági munkája során rendkívüli eredmények születtek, amelyekre a MOME méltán büszke. A következő fejezetekben a és a Függelékekben a kiválósági munka szakmai eredményeit, hozadékait és főbb mutatóit közöljük, köztük a MOME Digital Craft Lab tevékenységét is.

Letöltés: https://issuu.com/moholy-nagymveszetiegyetem/docs/spektrum_kivalosagi_kiadvany