Váró Péter: Digital Craft Lab | Case Study

Tanulmány a kortárs formakeresési módszerekről és tanításukról. | by Peter Varo ©2015 for MOME

Ha közelről szemügyre vesszük hogyan változtak a formák, struktúrák és a formakeresési módszerek a terméktervezésben és az építészetben az elmúlt tíz évben, arra a következtetésre kell jussunk, hogy a geometriai algoritmusokon alapuló, valamint a generatív alkotói munka eddigi gyors fejlődése napjainkra jelentősen lelassult. Szinte azt is mondhatnánk, hogy teljesen leállt. Az igazság az, hogy a tíz évvel ezelőtt kitalált módszerek és irányzatok ismétlik önmagukat, s még csak nem is alkotó módon újraértelmezve, hanem változtatás nélkül másolva. Vajon mi erre a magyarázat? Elfogytak volna az ötletek és inspirációk? Korunk alkotói nem elég tehetségesek? Vagy talán elértük az út végét, és meg kell állapítsuk, hogy nincs már semmi új a nap alatt, és már csak magunkat ismételgethetjük? Ezekre a kérdésekre nem lehet egyszerű választ adni. Ha van válasz, akkor az nagyon is bonyolult.

Letöltés: varo.peter_dcl_study.pdf