STEAM oktatásfejlesztés

Élményalapú STEAM oktatásfejlesztés

A 21. századi oktatás középpontjában a kreatív, kollaboratív, problémamegoldó kompetenciák és a digitalizáció adta innovációs megoldások állnak. Az ezekre való nevelés új eszközöket és módszertant igényel. A STEAM módszertan általános iskolák számára kifejlesztett élményalapú, játékos feladatok során integrálja a kreatív tárgyalkotás és a reál tantárgyak tudásanyagát. A program során külön hangsúlyt kap a csapatmunka, a kommunikáció, a rajzi, manuális készségek fejlesztése, illetve a digitális tárgyalkotó technológiákhoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati tudás átadása.

A „Be STEAM!” program célja egy olyan, az általános közoktatásba is integrálható, fúziós tudásmegosztást generáló, élményalapú oktatásmetodika fejlesztése, mely tartalmilag és esztétikailag is új, progresszív utakat nyit a modern készségfejlesztés terén. A megváltozott tudásigényekre reflektáló Open Source tanulási modulok során olyan komplex feladatsorok kerülnek meghatározásra, melyek ötvözik a különböző tantárgyak elemeit.

A kutatási projekt sajátossága, hogy a reál tudásátadás irányába orientált STEM (Science – Technology – Engineering – Math) módszertant kiegészíti a művészetek területével STEAM (Art & Craft & Design). A Digitális Témahéten bemutatott program valós oktatási szituációban demonstrálta az innovatív feltevéseinket. Lehetővé tette az oktatók, illetve a diákok számára az őket körülvevő, folyamatosan változó világ STEAM módszertanon alapuló problémamegoldási lehetőségek feltérképezését.

A „STEAM innovatív oktatási módszer fejlesztés” program hosszú távú célja egy olyan digitális tárgyalkotó generáció kinevelése, akik mind a virtuális, mind a materiális világban egyaránt otthonosan terveznek és alkotnak tárgyakat.

Levegőhajtású versenyautó | „Be STEAM!” projekt

Levegőhajtású oktatásdemonstrációs eszköz | „Be STEAM!” projekt

Absztrakciós folyamatot demonstráló objekt| „Be STEAM!” projekt

Egypólusú mágnesesség által forgatott elektromotor | „Be STEAM!” projekt

Homopoláris motor hajtású körhinta | „Be STEAM!” projekt

Mikrokontrollerrel vezérelhető játék | „Be STEAM!” projekt