Digitális tárgyalkotó kutatás

Digitális tárgyalkotó technológiák kutatása

A 21. században környezetünk egyre erősebb virtualizálódása, tárgyi kultúránk materiális formából a digitális formába történő átalakulása óriási kihívást jelent a hagyományos kézműves tradíciókon alapuló tervezőművészet számára. A kézműves tradíciókon alapuló, tárgyi környezetünk kialakításáért felelős tervezőművészeti ágak Európa szerte átalakulóban vannak. A 4. ipari forradalom (Industry 4.0), hatásai a megváltozott gyártási és értékesítési formák (Internet of Things), az új technológiák, az innovatív anyagok (Smart Materials) radikálisan új tervezésmódszertant kívánnak meg.

Az új típusú megközelítések (New Craft) csak akkor válhatnak hitelessé, ha a századunk kihívásaira reagálni és reflektálni tudnak. Az egyik legaktuálisabb kihívás a tárgyi és a virtuális világ közötti kétirányú átjárhatóság megteremtése.

  • Az „Add to Cart Jewellery” program digitálisan perszonalizálható, online értékesíthető, additív és szubtraktív technológiákkal többszörözhető ékszerek tervezését állítja fókuszba.
  • A „3D print… Mire jó?” kurzus sorozat a 3D nyomtatás technológia jövőkutatásával, és olyan kísérleti alkalmazások, szolgáltatások, termékek tervezésével foglalkozik, amely egy otthoni 3D nyomtatóval is elkészíthető.
  • A „Wearable Tecnologies” projekt célja, olyan tárgyak, kulturális szignálok tervezése, melyek Arduino Open-Source elektronikus platformok használatával mind tartalmilag, mind esztétikailag progresszív értékkel bírnak.

Sorozatos reakcióidőt mérő eszköz | Wearable Technologies projekt

A 3D nyomtatással készült hordható digitális szövedék | „Wearable Technologies” projekt

Viselhető digitália apolitikus felhasználóknak | „Wearable Technologies” projekt

Kísérleti kinetikus biomorf objekt | „Wearable Technologies” projekt

Performatív fény ékszerek | diplomamunka

Adatvizualizációs viselhető digitália | „Wearable Technologies” projekt

Perszonalizálható, moduláris karkötő | „3D print... Mire jó?” projekt

Virtuális gyöngyfűzés | „Add to Cart Jewellery” projekt

Online növeszthető ékszer | „Add to Cart Jewellery” projekt

Arc sziluettek digitalizálása által formált ékszerek | „Add to Cart Jewellery” projekt

Személyre szabható térbeli tipográfia | „Add to Cart Jewellery” projekt

3D nyomtatott térbeli irka-firka ékszerek | „Add to Cart Jewellery” projekt