A MOME négy akadémiai évének kiválósági munkáját ismertető kiadvány | copyright©text, design and photo 2017 MOME

Magyarország Kormánya a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemet – a 2013 és 2016 közötti időszakra, azaz négy akadémiai évre – kiemelt felsőoktatási intézménnyé minősítette. A kiválósági cím négyéves időszaka alatt a belső pályázati eljárásban összesen ötvenöt projekt és huszonkilenc projekttípus nyert támogatást, a projektek közül jó néhány több évre meghosszabbított támogatást kapott. A kiválósági munkában a MOME oktatóinak nagy többsége aktívan részt vett és valamilyen formában a hallgatók jelentős hányada bevonódott. A négy év kiválósági munkája során rendkívüli eredmények születtek, amelyekre a MOME méltán büszke. A következő fejezetekben a és a Függelékekben a kiválósági munka szakmai eredményeit, hozadékait és főbb mutatóit közöljük, köztük a MOME Digital Craft Lab tevékenységét is.

Letöltés: https://issuu.com/moholy-nagymveszetiegyetem/docs/spektrum_kivalosagi_kiadvany

Tanulmány a kortárs formakeresési módszerekről és tanításukról. | by Peter Varo ©2015 for MOME

Ha közelről szemügyre vesszük hogyan változtak a formák, struktúrák és a formakeresési módszerek a terméktervezésben és az építészetben az elmúlt tíz évben, arra a következtetésre kell jussunk, hogy a geometriai algoritmusokon alapuló, valamint a generatív alkotói munka eddigi gyors fejlődése napjainkra jelentősen lelassult. Szinte azt is mondhatnánk, hogy teljesen leállt. Az igazság az, hogy a tíz évvel ezelőtt kitalált módszerek és irányzatok ismétlik önmagukat, s még csak nem is alkotó módon újraértelmezve, hanem változtatás nélkül másolva. Vajon mi erre a magyarázat? Elfogytak volna az ötletek és inspirációk? Korunk alkotói nem elég tehetségesek? Vagy talán elértük az út végét, és meg kell állapítsuk, hogy nincs már semmi új a nap alatt, és már csak magunkat ismételgethetjük? Ezekre a kérdésekre nem lehet egyszerű választ adni. Ha van válasz, akkor az nagyon is bonyolult.

Letöltés: varo.peter_dcl_study.pdf